سوالات اطلاعاتی

سوالات متداول

آدرس شعبه اول ما - همواره پاسخگو

شعبه اول و اصلی ما واقع در استان خوزستان - بندر ماهشهر - شهر چمران - پاساژ فنیکس می باشد.

شماره تلفن ها همیشه پاسخگو: 

09190735622

09224735622

آدرس شعبه دوم و انبار ما

استان خوزستان، شهر ایذه، جاده اصفهان ، ک شادی - 061 - 43631862 ، تلفن همیشه آنلاین ما

  1. 09190735622
  2. 09224735622
اطلاعات در مورد ما

تماس با فروشگاه باستان گوهر